KBS avdelingen i Coolteam består av 9 personer med bred erfaring innenfor reparasjon og vedlikehold av mindre kjøle- og fryseinstallasjoner. Våre kunder spenner fra kiosker, bensinstasjoner, kantiner og restauranter, til offentlige institusjoner og sykehus. Coolteam er autorisert forhandler for Viessmann i Norge og utfører service på alle deres kjøle -og fryseprodukter.

Våre serviceteknikere har på inngående kunnskap og kompetanse, med hensyn til reparasjon av alle typer Plug-in produkter. Også produkter som har propan og isobutan i kjølekretsen. Vi leverer og installerer kjøle- og fryserom, kjølebenker og kjøkken utrustning, samt AC anlegg. Alle våre serviceteknikere er F-gass sertifisert.

Avdelingen har egen prosjektleder og arbeider tett sammen med kunden på nye prosjekter og omgjøringer.

De fleste av våre kunder har vedlikeholdsavtaler. På den måten kan vi redusere faren for anleggshavari og driftsstans til et minimum.

Avdelingen har 24t- vaktordning for våre avtalekunder og garanterer utrykningstid innen 2 timer.

Kontakt oss for serviceavtale for ditt kjøleanlegg.