Velkommen til

CoolTeam Bergen AS

CoolTeam Bergen AS

Prosjekt

Prosjekt avdelingen i Coolteam består av 9 personer med bred erfaring fra prosjektering, montering og igangsetting av alle typer kuldeanlegg Et team bestående av 6 montøren, 2 prosjektledere og 1 tegne og dokumentasjonsansvarlig gjennomfører prosjekter av alt fra store kjøle og fryselager til små uniter i kiosker og bensinstasjoner. Coolteam…

Service

Service avdelingen består av totalt 17 personer med bred erfaring fra alle typer kuldeanlegg, våre teknikere har høy kompetanse på alle typer kuldemedier, inkludert naturlige kuldemedier som CO2 og Propan, alle service teknikerne er F-gass sertifisert. Vi håndterer alle anleggs typer fra direkte ekspansjon til store isvannssystemer. Avdelingen arbeider i…

Kiosk, Bensin & Servicehandel

KBS avdelingen i Coolteam består av 9 personer med bred erfaring innenfor reparasjon og vedlikehold av mindre kjøle- og fryseinstallasjoner. Våre kunder spenner fra kiosker, bensinstasjoner, kantiner og restauranter, til offentlige institusjoner og sykehus. Coolteam er autorisert forhandler for Viessmann i Norge og utfører service på alle deres kjøle -og…

Om oss

CoolTeam Bergen AS er en av Bergens største kuldeentreprenører, som er lokalisert i Bergen, vårt hovedfokus er kunden og miljøet. Vårt kjerneområdet er prosjektering, bygging, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, varmepumper og aircondition for det profesjonelle markedet innen handel og industri. Som Viessmann Partner satser vi på å følge opp Viessmanns policy om å være den ledende kunde- og servicefokuserte samarbeidspartner innen kjøl og frys i vårt marked.

CoolTeam Bergen AS har sin hovedlokasjon i Bergen og dekker hele Hordaland. Sammen med våre felles partnere Iac Vestcold AS, Arctic kulde AS og CoolTeam AS dekker vi hele det sentrale Østlandet, fra Telemark og rundt Oslofjorden til Østfold.

Coolteam er F-gass sertifisert, og har miljø i fokus. Vi har vært med på arbeide med å innføre naturlige kuldemedier, over 95% av våre installasjoner de siste 3 årene er med CO2 som kuldemedie, og det er over 10 år siden vår første installasjon med CO2, vi er derfor meget godt rustet for å tilby slike installasjoner nå som F-gass direktivet skjerpes og de tradisjonelle kuldemediene fases ut.

Vi er en av få kuldeentreprenører som kan gjennomføre hele prosjektet fra start til slutt og typegodkjenne (CE-merke) egen installasjon.

Vi har alltid kunden i hovedfokus og arbeider hardt for å yte god service for våre kunder, vi har derfor til enhver tid en service teknikere på 24 timers vaktordning.

 

 

ET LITE UTVALG AV VÅRE KUNDER
UNDER DENNE SEKSJON FINNER DU

Våre siste nyheter