Velkommen til

CoolTeam Bergen AS

CoolTeam Bergen AS

UNDER DENNE SEKSJON FINNER DU

Våre siste nyheter

Vi er en del av Viessmann Partnerkjede

Om oss

CoolTeam Bergen AS er en av Bergens største kuldeentreprenører, som er lokalisert i Bergen, vårt hovedfokus er kunden og miljøet. Vårt kjerneområdet er prosjektering, bygging, montasje, service og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, kuldeanlegg, varmepumper og aircondition for det profesjonelle markedet innen handel og industri. Som Viessmann Partner satser vi på å følge opp Viessmanns policy om å være den ledende kunde- og servicefokuserte samarbeidspartner innen kjøl og frys i vårt marked.

CoolTeam Bergen AS har sin hovedlokasjon i Bergen og dekker hele Hordaland. Sammen med våre felles partnere Iac Vestcold AS, Arctic kulde AS og CoolTeam AS dekker vi hele det sentrale Østlandet, fra Telemark og rundt Oslofjorden til Østfold.

Coolteam er F-gass sertifisert, og har miljø i fokus. Vi har vært med på arbeide med å innføre naturlige kuldemedier, over 95% av våre installasjoner de siste 3 årene er med CO2 som kuldemedie, og det er over 10 år siden vår første installasjon med CO2, vi er derfor meget godt rustet for å tilby slike installasjoner nå som F-gass direktivet skjerpes og de tradisjonelle kuldemediene fases ut.

Vi er en av få kuldeentreprenører som kan gjennomføre hele prosjektet fra start til slutt og typegodkjenne (CE-merke) egen installasjon.

Vi har alltid kunden i hovedfokus og arbeider hardt for å yte god service for våre kunder, vi har derfor til enhver tid en service teknikere på 24 timers vaktordning.

 

 

ET LITE UTVALG AV VÅRE KUNDER